دروازه طلائی مشهد
 
44113127698793330454.jpg
 

 

گاراژ قدیمی  

51975634410931941724.jpg
 

 

کلینیک پزشکی در سال 1920 در شیراز  

88117518824598397814.jpg

 

کوچه باغهای قدیم اراک  

83399650593564690501.jpg
 

 تاجر انگلیسی در ایران قدیم  

29545903898306629085.jpg
 

 

تهران قدیم  

14726390440912074694.jpg
 

 

نیروی هوائی ایران در قدیم  

07282710135331581369.jpg
 

 

راهزنان دستگیر شده  

33784491664305662617.jpg
 

 

دستگیری مشروب فروش  

89619579492549872170.jpg
 

 

پرده خانی در قدیم  

33954444510025977511.jpg
 

 

مهمانخانه بزرگ قزوین، اولین هتل مدرن ایران - سال ۱۳۲۲ ه. ق
 
55607097595420978990.jpg
مهمانخانه بزرگ قزوین سال 1322 هجری قمری اولین هتل مدرن در ایران  
01967825769366450484.jpg
 

 

بالا خیابان در مشهد  
98152235897370050344.jpg
 

 

مدرسه کودکان در ازنا سال 1910 میلادی  
56788561215372190484.jpg
 

 

فلکه حضرت مشهد  
99783932602853562526.jpg