قاب عکس قدیمی خودتان رو به قاب عکسی زیبا و جدید تبدیل کنید
مواد لازم نشاسته ذزت
پارچه یا گاز طبی
رنگ و تعدادی گلو حلقه مروارید

نشاسته را داخل کمی آب حل کرده و سپس مقداری آب بهآن اضافه کرده و روی حرارت میگذاریم تا حالت غلیط شود
گاز طبی راداخل ان انداخته و به فرم زیر روی قاب عکس قرار می دهیم و بع د از اینکه خشک شد مثل تصویر رنگ گرده و گلها و مروارید های روی ان میچسبانیم فراموش نکنید برای عکس هم جایی بگذارید
[تصویر: art2_1.jpg]

[تصویر: art2_2.jpg]

[تصویر: art2_3.jpg]

[تصویر: art2_4.jpg]