باورتون میشه این عکس نقاشی هست؟

 

 

پرتره هایی که بسیار واقعی به نظر میرسند توسط Bryan Drury با رنگ روغن کشیده شده اند. این نقاش هنرمند با دقت سوژه های خود را انتخاب کرده و سعی می کند با کمک رنگ روغن، تمامی ظرایف و چین و چروک های روی پوست را با جزئیات بی نظیر، بر روی بوم نقاشی بکشد. او توجه ویژه ای به عیوب و ایراداتی دارد که ما معمولاً سعی داریم آنها را بپوشانیم و به زیبایی تمام کوچکترین جزئیات را به تصویر می کشد.

 

 

 

  

 

 

 

 

مرز خیلی جالب بین برزیل و آرژانتین و پاراگوئه